logow wsg

POCZTA UCZELNIANA

Zbiór przewodników pomaga zaznajomić się z obsługą nowych kont pocztowych WSG

Podpis w wiadomości e-mailPodpis w wiadomości e-mail

Wszystkie osoby korzystające ze służbowych kont pocztowych WSG mają obowiązek utworzyć zestandaryzowaną stopkę w treści wiadomości e-mail.

Podpisy należy utworzyć we wszystkich programach pocztowych wykorzystywanych podczas pracy. Osoby korzystające z poczty pracowniczej przez stronę internetową www.poczta.byd.pl mogą utworzyć podpisy bezpośrednio w ustawieniach systemu Outlook Web App. Jeśli używasz programu pocztowego oraz korzystasz z aplikacji Outlook Web App, podpis należy utworzyć w obu aplikacjach. Dokładna treść podpisu jaki ma znaleźć się w Państwa wiadomości e-mail oraz poradniki dotyczące konfigurowania podpisów znajdują się poniżej. W aplikacji Outlook Web App podpisy mogą składać się tylko z samego tekstu, dodawanie zdjęć np. logo firmy jest niemożliwe. Jednostki współpracujące z instytucjami zagranicznymi muszą uzupełnić profil również o wersje językowe.

Logotypy do pobrania:

Treść podpisu e-mail dla programów pocztowych:

Imię i nazwisko (bez tytułów naukowych)
stanowisko
jednostka
dane teleadresowe
adres www

Treść podpisu e-mail dla aplikacji Outlook Web App:

Imię i nazwisko (bez tytułów naukowych)
stanowisko
jednostka
dane teleadresowe
adres wwwPrzykład – pracownik administracyjny:

Jan Nowak
Kierownik
Sekcja Aplikacji Sieciowych
Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
tel. 52 000 00 00
www.wsg.byd.pl

Przykład – pracownik naukowo-dydaktyczny:

Jan Nowak
Profesor
Instytut Informatyki i Mechatroniki
Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
tel. 52 000 00 00
www.iim.byd.pl


Zalecenia dotyczące formatowania tekstu:

  • Czcionka "Calibri".
  • Wielkość czcionki 11 punktów. Dane teleadresowe mogą zostać pomniejszone o 2 punkty.
  • Kolor czarny, bez kursywy i pogrubienia.
  • Wyrównanie tekstu do lewej.

* Strona www wpisujemy stronę jednostki (np. www.iim.byd.pl). W przypadku kiedy jednostka nie posiada strony internetowej, wpisujemy adres strony głównej Uczelni www.wsg.byd.pl

Przewodniki podpis e-mail:
Opisy konfiguracji dla poszczególnych programów pocztowych oraz aplikacji Outlook Web App.