logow wsg

POCZTA UCZELNIANA

Zbiór przewodników pomaga zaznajomić się z obsługą nowych kont pocztowych WSG

Aktywacja konta pocztowego WSG



Przewodnik zmiany hasła tymczasowego

Każdy użytkownik poczty WSG otrzymał e-mail o treści „Ustawienia konta pocztowego WSG”. W wiadomości znajduje się tymczasowe hasło do nowego systemu pocztowego. Za pomocą przeglądarki internetowej należy zalogować się na stronie http://outlook.office365.com wykorzystując otrzymane login i hasło tymczasowe. System poprosi o wprowadzenie nowego hasła, które będzie wykorzystywane w kolejnych logowaniach do poczty.